Navigacija

Radio Melos 107,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Melos 107,0
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o., Kraljevo
Broj dozvole 322/2008-3
Datum 27. decembar 2021.
Matični broj 07388217
PIB 101775093
Sedište i adresa pravnog lica Hajduk Veljkova 2, Kraljevo
Telefon 036/322-555
Faks 036/320-888
Elektronska pošta produkcijameloskraljevo@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasminka Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Jasminka Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Jasminka Jovanović-33,33% 2.Miloš Jovanović-33,33% 3.Milan Jovanović-33,33%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 131/Kraljevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top