Navigacija

Radio Mlava 92,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mlava 92,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću radio i televizijske delatnosti MLAVA-MEDIJA, Petrovac na Mlavi
Broj dozvole 326/2008-2
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 06860583
PIB 101585467
Sedište i adresa pravnog lica Bate Bulića bb, Petrovac na Mlavi
Telefon 012/332-899
Faks 012/334-629
Elektronska pošta rtvmlava@gmail.com
Veb sajt www.rtvmlava.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Petrović
Glavni i odgovorni urednik Branislav Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Radiša Todorović-50% 2.Branislav Petrović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 138/Petrovac na Mlavi
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top