Navigacija

Radio Boom 93 93,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Boom 93 93,4
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo BOOM93 d.o.o. Požarevac
Broj dozvole 331/2008-2
Datum 29. septembar 2016.
Matični broj 17037218
PIB 100437196
Sedište i adresa pravnog lica Sinđelićeva 24, Požarevac
Telefon 012/531-155, 012/531-166
Faks 012/531-177
Elektronska pošta misha.tadic@boom93.com
Veb sajt www.boom93.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milorad Tadić
Glavni i odgovorni urednik Milorad Tadić
Vlasnička struktura PMU 1.Milorad Tadić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 143/Požarevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top