Navigacija

Radio Resava 92,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Resava 92,9
Naziv pružaoca medijske usluge Radio televizisjka ustanova RESAVA-SVITEL, Svilajnac
Broj dozvole 336/2008-2
Datum 20. jul 2010.
Matični broj 17028006
PIB 101471095
Sedište i adresa pravnog lica Vračarska 2, Svilajnac
Telefon 035/312-360, 035/312-651
Elektronska pošta miroslavstarinac@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miroslav Starinac
Glavni i odgovorni urednik Milovan Momirović
Vlasnička struktura PMU 1.Miroslav Starinac-50% 2.Milovan Momirović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 153/Svilajnac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 13. januar 2017.
Back to top