Navigacija

Radio Zlatar 106,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Zlatar 106,8
Naziv pružaoca medijske usluge Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge BUKOVAČA-COMPANY d.o.o. Nova Varoš
Broj dozvole 343/2008-2
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 06570640
PIB 100957330
Sedište i adresa pravnog lica Treće proleterske 57, Nova Varoš
Telefon 033/62-133
Faks 033/62-133
Elektronska pošta r.zlatar@mts.rs
Veb sajt www.zlatarpress.rs/radio.html
Ovlašćeno lice za zastupanje Tanja Mlađenović
Glavni i odgovorni urednik Tanja Mlađenović
Vlasnička struktura PMU 1.Tanja Mlađenović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje- Lr 176/Nova Varoš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top