Navigacija

Radio Podrinje 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Podrinje 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TV PODRINJE d.o.o. Loznica
Broj dozvole 353/2008-5
Datum 20. mart 2017.
Matični broj 07169868
PIB 101188376
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Miloša 3, Loznica
Telefon 015/875-730
Faks 015/876-004
Elektronska pošta rtvpodrinje.ljiljana@gmail.com
Veb sajt www.rtvpodrinje.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dobrivoje Stojnić
Glavni i odgovorni urednik Danijela Ivanović
Vlasnička struktura PMU 1. Dobrivoje Stojnić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 196/Loznica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top