Navigacija

Radio Lotel 107,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lotel 107,4
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge LOTEL d.o.o. Loznica
Broj dozvole 354/2008-2
Datum 11. februar 2020.
Matični broj 06445110
PIB 101194970
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227
Faks 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net, direktor@lotel.rs
Veb sajt www.lotel.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Mandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 197/Loznica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top