Navigacija

Radio Bus 89,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bus 89,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i telekomunikaciju BUS društvo sa ograničenom odgovornošću, Kovin
Broj dozvole 366/2008-5
Datum 27. februar 2018.
Matični broj 08770751
PIB 102193361
Sedište i adresa pravnog lica Sonje Marinković 6, Kovin
Telefon 013/744-640
Faks 013/744-640
Elektronska pošta nikolatop2017@gmail.com
Veb sajt www.radiobus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Sabina Stoilković
Glavni i odgovorni urednik Miroslav Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Sabina Stoilković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 221/Kovin
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top