Navigacija

Radio Bus 89,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bus 89,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i telekomunikaciju BUS društvo sa ograničenom odgovornošću, Kovin
Broj dozvole 366/2008-6
Datum 30. oktobar 2023.
Matični broj 08770751
PIB 102193361
Sedište i adresa pravnog lica Sonje Marinković 6, Kovin
Telefon 060/387-8777
Elektronska pošta obradmihailovic1@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Obrad Mihailović
Glavni i odgovorni urednik Obrad Mihailović
Vlasnička struktura PMU 1.Obrad Mihailović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 221/Kovin
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top