Navigacija

Radio Ritam 106,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ritam 106,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing RADIO RITAM, Pančevo
Broj dozvole 369/2008-1
Datum 15. avgust 2016.
Matični broj 08648727
PIB 101817168
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Radomira Putnika 15, Pančevo
Telefon 013/316-247
Faks 013/316-247
Elektronska pošta rtvritam@gmail.com
Veb sajt www.radioritam.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vasilije Malica
Glavni i odgovorni urednik Vasilije Malica
Vlasnička struktura PMU 1.Vasilije Malica-55% 2.Speranca Cvijanović-45%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 226/Pančevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top