Navigacija

Radio Regije 107,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Regije 107,9
Naziv pružaoca medijske usluge INFORMATIVNI CENTAR d.o.o., Bačka Topola
Broj dozvole 379/2008-13
Datum 20. jun 2023.
Matični broj 08744360
PIB 101582219
Sedište i adresa pravnog lica Dunavska 8/3, Bačka Topola
Telefon 024/715-910, 024/711-336
Elektronska pošta jipktv@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ištvan Bodžoni
Glavni i odgovorni urednik Ištvan Bodžoni
Vlasnička struktura PMU 1.Fondacija Panonija, Subotica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 239/Bačka Topola
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top