Navigacija

Radio Inđija 96,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Inđija 96,0
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA INĐIJA d.o.o., Inđija
Broj dozvole 380/2008-6
Datum 30. decembar 2020.
Matični broj 08169101
PIB 101800081
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Stepe 1/3, Inđija
Telefon 022/561-211
Faks 022/561-211
Elektronska pošta radioindjija@yahoo.com
Veb sajt www.rtvindjija.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Danijela Šuša
Glavni i odgovorni urednik Danijela Šuša
Vlasnička struktura PMU 1.Danijela Šuša-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 244/Inđija
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top