Navigacija

Radio Marija Novi Sad 90,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Novi Sad 90,0
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzni centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Novi Sad
Broj dozvole 383/2008-3
Datum 5. septembar 2016.
Matični broj 08095370
PIB 102081223
Sedište i adresa pravnog lica Koste Abraševića 16, Novi Sad (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Msgr. Dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik Preč.Ištvan Palatinuš
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 249/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top