Navigacija

Naxi Planeta radio 100,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naxi Planeta radio 100,6
Naziv pružaoca medijske usluge PLANETA 21000 d.o.o. za proizvodnju i emitovanje radio i tv programa eksport-import i usluge, Novi Sad
Broj dozvole 388/2008-7
Datum 15. avgust 2016.
Matični broj 08779368
PIB 102676182
Sedište i adresa pravnog lica Filipa Višnjića 5a, Novi Sad
Telefon 021/672-0440
Faks 021/472-3424
Elektronska pošta naxiplanetaradio@naxinacional.rs
Veb sajt www.radioplaneta.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Tanja Drakulić
Glavni i odgovorni urednik Tanja Drakulić
Vlasnička struktura PMU 1.Tanja Drakulić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 254/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top