Navigacija

RTI FM 101,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTI FM 101,1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću IN RADIO, Novi Sad
Broj dozvole 389/2008-10
Datum 20. februar 2022.
Matični broj 20148527
PIB 104333682
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Aleksandra 12, Pariski magazin, lokal 27, Novi Sad
Telefon 021/423-706, 021/466-700
Faks 021/423-706, 021/466-700
Elektronska pošta mirjana.crnojacki@rtifm.rs
Veb sajt www.rtifm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirjana Crnojački
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Crnojački
Vlasnička struktura PMU 1.Mirjana Crnojački-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 255/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top