Navigacija

No Limit radio 91,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) No Limit radio 91,1
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO STANICA NO LIMIT RADIO d.o.o. Senta
Broj dozvole 393/2008-2
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 20222913
PIB 104750198
Sedište i adresa pravnog lica Vuka Karadžića 23, Senta
Telefon 024/827-545, 064/862-4624
Faks 024/827-546
Elektronska pošta nolimit@sksyu.net
Veb sajt www.nolimitradio.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandrag Atlagić
Glavni i odgovorni urednik Poč Atila
Vlasnička struktura PMU 1.SKS Company doo, Senta-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 260/Senta
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top