Navigacija

Radio Fortuna 106,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fortuna 106,6
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za emitovanje i realizaciju RTV programa ZOANA PRES d.o.o. Sombor
Broj dozvole 395/2008-2
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 08779635
PIB 102673731
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I 18, Sombor
Telefon 025/412-454
Faks Kralja Petra I 18, Sombor
Elektronska pošta fortunazorica@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zorica Dučić
Glavni i odgovorni urednik Zorica Dučić
Vlasnička struktura PMU 1.Zorica Dučić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 263/Sombor
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top