Navigacija

Radio Yu Eco 100,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Yu Eco 100,6
Naziv pružaoca medijske usluge YU ECO d.o.o., Subotica
Broj dozvole 400/2008-1
Datum 23. novembar 2016.
Matični broj 08393214
PIB 100959270
Sedište i adresa pravnog lica Magnetna polja bb, Subotica
Telefon 063/537-844
Faks 024/553-331
Elektronska pošta rtvyueco@gmail.com
Veb sajt www.yueco.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jožef Pinter
Glavni i odgovorni urednik Jožef Pinter
Vlasnička struktura PMU 1.Jožef Pinter-50% 2.Slavica Pinter-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 270/Subotica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top