Navigacija

TV Victoria

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Victoria
Naziv pružaoca medijske usluge RUMUNSKO UDRUŽENJE VICTORIA, Vršac
Broj dozvole 412/2009-4
Datum 7. jun 2017.
Matični broj 08859418
PIB 104435093
Sedište i adresa pravnog lica Patrijaha Rajačića 22, Vršac
Telefon 063/164-0920
Elektronska pošta office.medialink@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marko Adžić
Glavni i odgovorni urednik Dragoslav Željko Adžić
Vlasnička struktura PMU 1. Marko Adžić 2. Florins Bugle 3. Oktavijan Tudoran 4. Dragoslav Željko Adžić 5. Predrag Adžić 6. Marija Adžić 7. Saša Subotić 8. Željko Petrović 9. Žarko Sokolovac
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac. Lokalno područje-L 132/Vršac
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Datum brisanja dozvole 18. april 2018.

Izrečene mere

Opomena

TV Victoria

RUMUNSKO UDRUŽENJE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-169 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top