Navigacija

Radio Medveđa 96,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Medveđa 96,5
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO MEDVEĐA d.o.o., Medveđa
Broj dozvole 418/2009-6
Datum 17. jul 2023.
Matični broj 17363751
PIB 101464410
Sedište i adresa pravnog lica Jablanička 63, Medveđa
Telefon 016/891-900, 063/802-9092
Faks 016/891-900
Elektronska pošta radiomedvedja@gmail.com
Veb sajt www.radiomedvedja.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Žaklina Cvetković
Glavni i odgovorni urednik Žaklina Cvetković
Vlasnička struktura PMU 1.Žaklina Cvetković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 26/Medveđa
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top