Navigacija

Radio Četiri 92,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Četiri 92,5
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana FORMA PLUS, Bajina Bašta
Broj dozvole 423/2009-2
Datum 7. jun 2017.
Matični broj 17689304
PIB 105384987
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Milana Obrenovića 24/2, Bajina Bašta
Telefon 031/862-849
Faks 031/862-849
Elektronska pošta radiocetiri@live.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivan Jotić
Glavni i odgovorni urednik Ivan Jotić
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Spasojević 2.Marija Jugović 3.Biljana Spasojevića 4.Milan Spasojević 5.Jelena Jelisavčić 6.Milena Veizović 7.Borka Milanović 8.Ivan Jotić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 167/Bajina Bašta
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top