Navigacija

Rock radio 96,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Rock radio 96,2
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za radiotelevizijsku delatnost, marketing i konsalting RTV CENTAR d.o.o., Beograd
Broj dozvole 429/2009-8
Datum 8. jun 2022.
Matični broj 20436948
PIB 105676879
Sedište i adresa pravnog lica Mije Kovačevića 10d, Beograd
Telefon 011/277-2200
Faks 011/277-2200
Elektronska pošta office@rockradio.rs
Veb sajt www.rockradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivan Vlatković
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Lasak
Vlasnička struktura PMU 1. Pink Media Group d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje Opština-Bgr 34/Voždovac i Rakovica
Period važenja 21. avgust 2009. — 21. avgust 2025.
Back to top