Navigacija

Radio Nova Jasenica 87,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Nova Jasenica 87,9
Naziv pružaoca medijske usluge Novinsko izdavačko preduzeće REKA NOVA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka
Broj dozvole 440/2009
Datum 21. septembar 2009.
Matični broj 20146265
PIB 104334136
Sedište i adresa pravnog lica I Srpskog ustanka 28/30, Smederevska Palanka
Telefon 026/319-655, 026/319-656, 026/361-059
Elektronska pošta n.jasenica@verat.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragica Cvetković
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Đurđević
Vlasnička struktura PMU 1.Dragica Cvetković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 146/Smederevska Palanka
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2017.
Datum brisanja dozvole 27. jul 2016.

Izrečene mere

Opomena

Radio Nova Jasenica 87,9

Novinsko izdavačko preduzeće REKA NOVA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka

07-2629/14/16-174 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top