Navigacija

Radio Soni 93,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Soni 93,8
Naziv pružaoca medijske usluge Radio stanica SONI RADIO d.o.o., Smederevska Palanka
Broj dozvole 459/2010-3
Datum 19. decembar 2022.
Matični broj 21820270
PIB 113190078
Sedište i adresa pravnog lica 20. jula 1/39, Smederevska Palanka
Telefon 065/834-6732
Elektronska pošta soniradiopalanka@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojan Živković
Glavni i odgovorni urednik Bojan Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Bojan Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije LINEARNO-TERESTRIČKO
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 149/Smederevska Palanka
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top