Navigacija

Mega Radio 99,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Mega Radio 99,9
Naziv pružaoca medijske usluge Tomislav Jeftić pr snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike MEGA, Varavrin
Broj dozvole 460/2010-1
Datum 21. februar 2017.
Matični broj 6245752
PIB 105656369
Sedište i adresa pravnog lica Marenovo bb, Varvarin
Telefon 037/651-134
Elektronska pošta toma_mega_radio@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tomislav Jeftić
Glavni i odgovorni urednik Tomislav Jeftić
Vlasnička struktura PMU 1.Tomislav Jeftić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 158/Varvarin
Period važenja 20. decembar 2010. — 20. decembar 2018.
Datum brisanja dozvole 19. oktobar 2019.
Back to top