Navigacija

Radio Santos 105,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Santos 105,9
Naziv pružaoca medijske usluge SANTOS-COMERCE društvo sa ograničenom odgovornošću za radio televizijske aktivnsti, uvoz-izvoz i usluge marketinga, Zrenjanin
Broj dozvole 463/2010-7
Datum 20. januar 2020.
Matični broj 08256926
PIB 101161816
Sedište i adresa pravnog lica Koče Kolarova 29, Zrenjanin
Telefon 023/510-222, 023/510-333, 063/566-122
Faks 023/510-222, 023/510-333
Elektronska pošta dubravkapopovic01@gmail.com
Veb sajt www.rtvsantos.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dubravka Popović
Glavni i odgovorni urednik Dubravka Popović
Vlasnička struktura PMU 1. Televizija sporta i zdravlja Sos kanal plus d.o.o. Beograd-51% 2. Dubravka Popović-24,5% 3. Dejana Tucić-24,5%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 279/Zrenjanin
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top