Navigacija

Radio Fan 94,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fan 94,7
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju, marketing i usluge BROADCAST MEDIA GROUP d.o.o. Bajina Bašta
Broj dozvole 473/2011-6
Datum 27. april 2019.
Matični broj 20490535
PIB 105922762
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Putnika 32, Bajina Bašta
Telefon 031/869-121
Faks 031/869-121
Elektronska pošta fanradio@mts.rs
Veb sajt www.radio-fan.org, www.fanradio.info
Ovlašćeno lice za zastupanje Prvoslav Veizović
Glavni i odgovorni urednik Prvoslav Veizović
Vlasnička struktura PMU 1.Prvoslav Veizović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 165/Bajina Bašta
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.
Back to top