Navigacija

Ami Naksi Radio 89,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Ami Naksi Radio 89,7
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge REKS d.o.o. Kikinda
Broj dozvole 474/2011-3
Datum 27. april 2019.
Matični broj 08356238
PIB 100579527
Sedište i adresa pravnog lica Zmaj Jovina 193, Kikinda
Telefon 0230/401-720
Faks 0230/401-720
Elektronska pošta amiradio89.7@gmail.com
Veb sajt www.amiradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slađana Batanski
Glavni i odgovorni urednik Slađana Batanski
Vlasnička struktura PMU 1.Slađana Batanski-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 295/Kikinda
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.
Back to top