Navigacija

Radio NS plus 105,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio NS plus 105,2
Naziv pružaoca medijske usluge UDRUŽENJE GRAĐANA NS PLUS, Novi Sad
Broj dozvole 493/2011-8
Datum 29. oktobar 2021.
Matični broj 28275617
PIB 111308057
Sedište i adresa pravnog lica Makenzijeva 79, sprat 6, Beograd (adresa za prijem pošte Beogradska 16, Zemun)
Telefon 063/393-903, 063/469-903
Elektronska pošta kabinet@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marko Aćimović
Glavni i odgovorni urednik Marko Aćimović
Vlasnička struktura PMU 1.Maja Mutavdžić 2.Zorica Jelača 3.Zlatan Majdak
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 302/Novi Sad
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.
Datum brisanja dozvole 22. februar 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio NS plus 105,2

UDRUŽENJE GRAĐANA NS PLUS, Novi Sad

07-1928/18/19-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top