Navigacija

Radio X 91,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio X 91,2
Naziv pružaoca medijske usluge BUBA MARA RADIO XXX d.o.o. Beograd
Broj dozvole 500/2012-6
Datum 24. mart 2022.
Matični broj 20848286
PIB 107671107
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9880
Faks 011/308-9007
Elektronska pošta marketing@maximmedia.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Knežević
Glavni i odgovorni urednik Miloš Krdžić
Vlasnička struktura PMU 1.Marija Knežević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 296/ Kovin
Period važenja 10. januar 2012. — 10. januar 2028.
Back to top