Navigacija

Radio Taša 89,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Taša 89,9
Naziv pružaoca medijske usluge Boban Gvozdenović preduzetnik, radio i reklamne aktivnosti i autoprevoznik TAŠA, Kruševac
Broj dozvole 502/2012-1
Datum 9. februar 2017.
Matični broj 61581235
PIB 105727697
Sedište i adresa pravnog lica Čegarska 2, Kruševac
Telefon 064/203-1463
Elektronska pošta boban004@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Boban Gvozdenović
Glavni i odgovorni urednik Boban Gvozdenović
Vlasnička struktura PMU 1.Boban Gvozdenović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 5/Blace
Period važenja 16. januar 2012. — 16. januar 2020.
Datum brisanja dozvole 17. januar 2020.
Back to top