Navigacija

Radio Enigma 93,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Enigma 93,0
Naziv pružaoca medijske usluge Goran Radojković pr bežične telekomunikacije, marketing, emitovanje i produkcija radio programa ENIGMA-RG, Ćićevac
Broj dozvole 505/2013-1
Datum 9. februar 2017.
Matični broj 62967285
PIB 107755739
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 87, Ćićevac
Telefon 037/840-099
Elektronska pošta 037/840-099
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Radojković
Glavni i odgovorni urednik Goran Radojković
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Radojković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 144/Ražanj
Period važenja 23. septembar 2013. — 23. septembar 2021.
Datum brisanja dozvole 14. februar 2018.
Back to top