Navigacija

TV Trans

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Trans
Naziv pružaoca medijske usluge MOTO BOEM TRANS d.o.o., Negotin
Broj dozvole 510/2013-8
Datum 27. septembar 2022.
Matični broj 20490594
PIB 106156606
Sedište i adresa pravnog lica Badnjevska bb, Negotin
Telefon 065/954-5222
Elektronska pošta tvtransnegotin@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Novica Lazić
Glavni i odgovorni urednik Anita Durlić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragoslav Bogdanović-99% 2.Novica Lazić-1%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Deli Jovan:Bor, Golubac, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Negotin, Žagubica. Lokalno područje-L 50/Negotin
Period važenja 18. novembar 2013. — 18. novembar 2029.
Back to top