Navigacija

Radio Stil 90,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stil 90,7
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO STIL d.o.o., Kostolac
Broj dozvole 514/2013-3
Datum 27. decembar 2021.
Matični broj 20865555
PIB 107756196
Sedište i adresa pravnog lica Saveza Boraca 4, Kostolac
Telefon 012/241-188, 063/811-6067
Faks 012/241-188
Elektronska pošta radiostil@mts.rs
Veb sajt www.radiostil.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Sanja Ristić
Glavni i odgovorni urednik Sanja Ristić
Vlasnička struktura PMU 1.Sanja Ristić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 306/Kostolac
Period važenja 16. decembar 2013. — 16. decembar 2029.
Back to top