Navigacija

Gem Naxi radio 92,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Gem Naxi radio 92,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju, promet i usluge GMC-TRADE d.o.o., Lazarevac
Broj dozvole 522/2014-4
Datum 16. maj 2022.
Matični broj 07812248
PIB 101131505
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića 1, Lazarevac
Telefon 011/812-8609, 011/812-0177
Faks 011/812-8609
Elektronska pošta office@gemrtv.rs
Veb sajt www.gemrtv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Selma Cvijović
Glavni i odgovorni urednik Marija Dragutinović
Vlasnička struktura PMU 1.Gordana Cvijović-0,46% 2.Mikailo Cvijović-99,54%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 305/Lazarevac
Period važenja 7. april 2014. — 7. april 2030.
Back to top