Navigacija

Radio Karolina plus 104,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Karolina plus 104,5
Naziv pružaoca medijske usluge RIMI MEDIA GROUP d.o.o., Beograd
Broj dozvole 535/2016-6
Datum 15. septembar 2023.
Matični broj 20806818
PIB 107457971
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 060/644-4789
Elektronska pošta marketing@radiolola.rs
Veb sajt www.radiolola.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Mia Miladinov
Glavni i odgovorni urednik Mia Miladinov
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-51% 2.Ružica Krdžić-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 256/Novi Sad
Period važenja 8. februar 2016. — 8. februar 2024.
Back to top