Navigacija

FKMS radio 100,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) FKMS radio 100,0
Naziv pružaoca medijske usluge FESTIVAL KULTURE MLADIH SRBIJE, Knjaževac
Broj dozvole 538/2016-1
Datum 8. april 2021.
Matični broj 07213646
PIB 102173801
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 1, Knjaževac
Telefon 019/732-257
Elektronska pošta fkmsradio@gmail.com, redakcija@fkmsradio.com
Veb sajt www.fkmsradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tatjana Milošević
Glavni i odgovorni urednik Lidija Ivanović
Vlasnička struktura PMU 1.Vlastimir Damnjanović 2.Milutin Đorđević 3.Vlada Đurić 4.Jovan Isakov 5.Nataša Marković 6.Zvonko Pavlović 7.Vukosav Ristić 8.Boban Tasić 9.Zoran Vidojković 10.Slaviša Radenković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 77/Knjaževac
Period važenja 14. mart 2016. — 14. mart 2024.
Back to top