Navigacija

Radio Džuboks 102,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Džuboks 102,7
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje DOLOVAČKI DAR, Dolovo
Broj dozvole 539/2016-3
Datum 12. septembar 2022.
Matični broj 28152035
PIB 108641632
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra Prvog 36, Dolovo (adresa za prijem pošte: Kneginje Ljubice 36, Beograd)
Telefon 064/577-7887
Elektronska pošta info@radiodzuboks.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Radić
Glavni i odgovorni urednik Stefan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Stefan Radić, Beograd 2.Radio Oskar d.o.o., Beograd 3.Medijski centar Radio Puls Grocka d.o.o., Beograd 4.Radio televizija Duga d.o.o., Požarevac
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 218/Dolovo
Period važenja 25. april 2016. — 25. april 2024.
Back to top