Navigacija

B92 Info

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) B92 Info
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 a.d. Beograd (Zemun)
Broj dozvole K1
Datum 28. septembar 2011.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta ivanprotic@b92.netoffice@b92.net
Veb sajt www.b92.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Veran Matić, informativni; Apostol Pentchev, zabavni, sportski i komercijalni program
Glavni i odgovorni urednik VERAN MATIĆ
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko doo, Beograd-85% (Raiffeisenbank a Beograd-kastodi Rn-Ks-73,65) 2.B92 Trust doo, Beograd-11,38% 3.Fox Televizija doo, Beograd-1,31% 4.Mali akcionari-2,31%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2019.
Datum brisanja dozvole 28. decembar 2016.
Back to top