Navigacija

TV Resava

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Resava
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge JABLANOVIĆ CO d.o.o. Plažane
Broj dozvole K10-2
Datum 26. januar 2021.
Matični broj 06446124
PIB 100881947
Sedište i adresa pravnog lica Plažane bb, Plažane, Despotovac
Telefon 035/863-1366, 063/572-991
Elektronska pošta tvresava@gmail.com
Veb sajt www.tvresava.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marko Jablanović
Glavni i odgovorni urednik Marko Jablanović
Vlasnička struktura PMU 1.Marko Jablanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2027.
Datum brisanja dozvole 13. april 2023.
Back to top