Navigacija

TV Apatin

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Apatin
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju i distribuciju RTV programa, trgovinu i usluge TV APATIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Apatin
Broj dozvole K27-3
Datum 10. oktobar 2019.
Matični broj 20396385
PIB 105492559
Sedište i adresa pravnog lica Patefi Šandora 4, Apatin
Telefon 025/-781-200, 063/229-559
Faks 025/772-205
Elektronska pošta tvapatin.popov@gmail.com
Veb sajt www.tvapatin.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Slavica Popov
Glavni i odgovorni urednik Vanja Pećanac
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Milutović-51% 2.Slavica Popov-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Back to top