Navigacija

TV Knjaževacinfo

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Knjaževacinfo
Naziv pružaoca medijske usluge EAST STAR GROUP d.o.o. Knjaževac
Broj dozvole K29-2
Datum 10. oktobar 2019.
Matični broj 20279427
PIB 104978035
Sedište i adresa pravnog lica Sretena Markovića 2a, Knjaževac
Telefon 019/733-571, 060/733-5712
Elektronska pošta boban.radivojevic@knjazevacinfo.com; office@knjazevacinfo.com
Veb sajt www.knjazevacinfo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje BOBAN RADIVOJEVIĆ
Glavni i odgovorni urednik Ljiljana Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Boban Radivojević-34% 2.Ljiljana Pavlović-33% 3.Ivica Vasiljević-33%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. oktobar 2011. — 21. oktobar 2027.
Datum brisanja dozvole 3. avgust 2022.
Back to top