Navigacija

Izbori 2017. Prijave i postupanja Saveta

Regulatornom telu za elektronske medije, u dosadašnjem toku predizborne kampanje za predsedničke izbore 2017. godine, podnete su sledeće prijave:

 1. Dana 16. marta 2017. godine, Srpski pokret Dveri podneo je prijavu protiv JMU RTS i JMU RTV zbog, kako se navodi u prijavi, povrede obaveze pružanja medijskih usluga u vezi sa ravnomernim i nediskriminatorskim izveštavanjem tokom predizborne kampanje i kršenja Zakona o izboru narodnih poslanika.
 1. Dana 20. marta 2017. godine, Grupa građana "Dosta je bilo" podnela je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, povrede obaveze istinitog, objektivnog, potpunog i blagovremenog informisanja o kandidatu za predsednika Republike Saši Raduloviću, kao i njegovom ravnomernom predstavljanju, bez diskriminacije i pod istim programskim i tehničkim uslovima.
 1. Dana 23. marta 2017. godine, Danko Manojlović podneo je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, povrede odredbe čl. 50. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika.
 1. Dana 24. marta 2017. godine, Srpski pokret Dveri podneo je prijavu protiv JMU RTS i JMU RTV zbog, kako se navodi u prijavi, povrede obaveze pružanja medijskih usluga u vezi sa ravnomernim i nediskriminatorskim izveštavanjem tokom predizborne kampanje i kršenja Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru Predsednika Republike..
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Grupa građana "Dosta je bilo" podnela je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, obaveze ravnomernog, bez diskriminacije i pod istim programskim i tehničkim uslovima predstavljanja kandidata za predsednika Republike Srbije Saše Radulovića..
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Milutin Janković podneo je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Milan Đekić podneo je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Nikola Marković podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Ranko Španović podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Stanislav Babin podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Snežana Kurjega podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, govora mržnje. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Vladana Jaraković podnela je prijavu protiv TV Palma Plus zbog, kako se navodi u prijavi, neregularnosti u predizbornom programu.
 • U postupanju po prijavi odmah je zatraženo izjašnjenje od TV Palma Plus.
 • Nema mesta pokretanju postupka.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Slađana Varagić Petrović podnela je prijavu protiv TV Požega zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Kultura za 5, Požega podnela je prijavu protiv TV Požega zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Dragana Lukač Zečević podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Slobodan Osmokrović podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Milan Novaković podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Aleksandar Gavrilović podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Damir Tatalović podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 • U postupanju po prijavi odmah je zatraženo izjašnjenje od RTV Pink.
 • Nema mesta pokretanju postupka.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Una Draganić podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Dušan Mirković podneo je prijavu protiv TV Požega zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata.
 1. Dana 27. marta 2017. godine, Miroslav Grujić podneo je prijavu zbog, kako se navodi u prijavi, neobjektivnog i pristrasnog predstavljanja kandidata u programima više PMU. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Radoljub Tomić podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Mirko Popović podneo je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Milica Kralj podnela je prijavu protiv TV Studio B zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Boris Belingar podneo je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi,uvredljivog i diskriminatornog predizbornog spota. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Milica Đorđević podnela je prijavu protiv TV Požega zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Milan Đekić podneo je prijavu protiv TV Studio B zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 28. marta 2017. godine, Snežana Boškov podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativne emisije. 
 1. Dana 30. marta 2017. godine, Grupa građana "Dosta je bilo" podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja obaveze obeležavanja predizbornog programa zvukom i slikom, zbog prikrivenog emitovanja predizbornog programa u vidu informativnog ili druge vrste programa, kao i zbog kršenja obaveze ravnomernog, bez diskriminacije i pod istim programskim i tehničkim uslovima predstavljanja kandidata za predsednika Republike Srbije.
 1. Dana 31. marta 2017. godine, prijave protiv TV Požega zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata podneli su:
 • Odluka Saveta REM biće objavljena na sajtu Regulatora.
 1. Dana 31. marta 2017. godine, prijave protiv Happy TV zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata podneli su:
 • Nema mesta pokretanju postupka.
 1. Dana 31. marta 2017. godine, Ivan Radojević podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 03. aprila 2017. godine, prijave protiv Happy TV zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata podneli su:
 1. Dana 3. aprila 2017. godine, Aleksandar Gavrilović podneo je prijavu protiv TV Prva zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 3. aprila 2017. godine, Ivana Pavlović podnela je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Aleksandra Ivanović podnela je prijavu protiv TV Pink i Happy TV zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Katarina Baletić podnela je prijavu protiv TV Prva zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Radmilo Marković podneo je prijavu protiv TV K:CN zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Radmilo Marković podneo je prijavu protiv RTV Pink zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Katarina Baletić podnela je prijavu protiv JMU RTS zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
 1. Dana 5. aprila 2017. godine, Katarina Baletić podnela je prijavu protiv JMU RTV zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti kandidata. 
Back to top