Navigacija

164. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 164. vanrednoj sednici održanoj 21. februara 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: Art marketing TV d.o.o., ul. Vladete Kovačevića br.6- ART KANAL putem kablovsko distributivnog sistema JP PTT saobraćaja „Srbija“, Beograd, ul. Takovska 2 i Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., Takovska 2, Beograd.
Back to top