Navigacija

113. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 113. redovnoj sednici održanoj 25. marta 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Privremeno je  oduzeta dozvola u trajanju do 30 emiteru AD „ Interspeed“, u stečaju, Beograd- Radio Fokus zbog kršenja odredbe Odeljka 13 tačka 10 Opšteobavezujućeg upustva o ponašanju emitera.
  • Data je saglasnost emiteru Preduzeću za radiodifuziju, marketing i usluge Broadcast Media Group d.o.o.  iz Arilja,  ul. Miloša Glišića 28 -  ogranak Fan Radio iz Bajine Bašte za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač Jovica Jovanović prenosom svog osnivačkog udela od 50%  na Prvoslava Veizovića  pa bi  nakon izvršene promene, osnivači emitera bili  Prvoslav Veizović sa 85 %  udela u kapitalu navedenog emitera, Mirjana  Pacavra sa 5%, Anka Zečević sa 5% i Ivan Jotić sa 5% udela u kapitalu.
  • Zabranjeno je emitovanje programa RTV „Belle amie“ d.o.o. – TV Belle amie na području Niša, na 12. kanalu.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu Protokol K-1 d.o.o., ul. Radanska 66, Leskovac- TV Protokol K-1 putem kablovsko distributivnog sistema Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ul. Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu Preduzeću u društvenoj svojini za komunalne delatnosti Drugi-oktobar, Vršac, ul. Stevana Nemanje 26- TV IN Oktobar putem kablovsko distributivnog sistema Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ul. Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd- SBB.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: Javno preduzeće za informisanje i marketing TV Ljig, ul. Karađorđeva 8, Ljig-TV Ljig putem kablovsko distributivnog sistema Privredno društvo za promet i usluge KOPERNIKUS d.o.o., ul. Zeleni venac 1, Ljig.
Back to top