Navigacija

115. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 116. redovnoj sednici održanoj 15.  aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Data je saglasnost emiteru „Radio Jat“ d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljice Marije 57/55 – Radio Jat na promenu vlasničke strukture, tako što će Biljana Vuksić preneti udeo od 100% na Momčila Đedovića iz Beograda, ul. Mirjevski venac br. 30.
  • Data je saglasnost na izmenu podataka u dozvoli za emitovanje programa emitera „Radio Jat“ d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljice Marije 57/55 – Radio Jat.
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje  programa pravnom licu: PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Music 3, Pink 3, Pink Folk 2, Pink Soap, Pink &Rol, Pink Putnik, Pink History, Pink Kuvar, Pink Lov i Ribolov, Pink Erotic 1, Pink Erotic 2, Pink Erotic 3, Pink Erotic 4, Pink Grand 1, Pink Grand 2, Pink Di Džej, Pink Legend, Pink Comedy, Šop Pink putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd, uz korišćenje tehničke mere operatora „roditeljska zaštita“ tj. da je za pristup programu potrebno uneti PIN- Cod za Pink Erotic 1, Pink Erotic 2, Pink Erotic 3, Pink Erotic 4.
Back to top