Navigacija

173. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 173. vanrednoj sednici održanoj 7. maja 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu:Protokol K-1 d.o.o., ul. Radanska 66, Leskovac- TV Protokol K-1 putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: Ortačko društvo radio i televizijske delatnosti Petrović Branislav i ortak Mlava-medija, ul. Bate Bulića bb, Golubac- TV Mlava putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd.
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo eksport import, marketing i komisione usluge, ugostiteljstvo, saobraćaj i turizam Studio D.O.O., ul. Milana Toplice 10, Leskovac- TV Studio putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd.
  • Data je saglasnost na izmenu vlasničke strukture emitera Društvo za emitovanje radio i televizijskog programa Kometa doo, ul. Moše Pijade 29/5, Bor- Radio Kometa, tako što će Dušan Aleksić preneti 70% udela u osnivačkom kapitalu  na Žarka Simovića, koji postaje jedan od osnivača.
Back to top