Navigacija

209. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 209. vanrednoj sednici održanoj 23. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Dozvoljava se umrežavanje emitera Radiodifuzno preduzeće „B92“ a.d. iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 64 – TV B92 i „Prva televizija“ d.o.o. iz Beograda, Autoput 22 – Prva radi istovremenog emitovanja programa dana 23. maja 2014. godine u trajanju od 20:00 do 00:00 časova;
  • Oduzeta je dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa Kopernikus Cable Network”d.o.o. iz Beograda, ul Bulevar Arsenija Čarnojevića 60g - Ogranak K::CN Music - TV K::CN Music 2 br. K 91/8 od 07. decembra 2011. godine;
  • Oduzeta je dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa Kopernikus Cable Network”d.o.o. iz Beograda, ul Bulevar Arsenija Čarnojevića 60g - Ogranak Svet Plus Novi Beograd - TV K::CN Svet Plus 3 br. K 93/1-1 od 03. februara 2012. godine.
  • Oduzeta je dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa Kopernikus Cable Network”d.o.o. iz Beograda, ul Bulevar Arsenija Čarnojevića 60g - Ogranak Svet Plus Novi Beograd - TV K::CN Svet Plus 3 br. K 93/2-1 od 03. februara 2012. godine;
  • Data je saglasnost emiteru „Ekološki radio Fruška Gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost iz Rume, ul. Glavna br. 172A – Radio Fruška Gora na planiranu promenu vlasničke strukture, tako što će: član tog privrednog društva Borisav Stojić iz Rume preneti celokupan svoj udeo u visini od 100% u osnovnom kapitalu navedenog emitera na Mioljku Radulović iz Rume i na taj način istupiti iz društva, nakon koje promene vlasnička struktura emitera, „Ekološki radio Fruška Gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost iz Rume, ul. Glavna br. 172A – Radio Fruška Gora će biti sledeća: Mioljka Radulović iz Rume JMBG 2606973127163 sa 100% udela u kapitalu;
  • Data je saglasnost emiteru Privredno društvo radio televizija Jasenica d.o.o. iz Smederevske Palanke, ulica Francuska 9/9- TV Jasenica za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač Nikola Urošević a pristupio bi Goran Miljuš kao jedini osnivač sa 100 % udela u kapitalu navedenog društva;
  • Naknadno se odobrava promena vlasničke strukture Informativno – marketinškom društvu „Vesti“ d.o.o. iz Užica, ul. Ljube Stojanovića 5 – Radio Užice. Emiteru Informativno – marketinškom društvu „Vesti“ d.o.o. iz Užica, ul. Ljube Stojanovića 5 – Radio Užice upućeno upozorenje na zakonsku obavezu dobijanja prethodne salasnosti RRA za promenu vlasničke strukture koje je dužan pridržavati se u slučaju eventualnih novih promena vlasničke strukture.
Back to top