Navigacija

211. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 212. vanrednoj sednici održanoj 29. jula 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Data je saglasnost na predložene primedbe na Predlog Pravilnika o prelasku sa analgnog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radodifuziji.

Back to top