Navigacija

212. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 212. vanrednoj sednici održanoj 11. avgusta 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Dato je pozitivno mišljenje na Predlog uredbe o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela i davanje mišljenja;
• Data je saglasnost na promenu identifikacionog znaka emitera Društvo sa ograničenom odgovornošću „IN radio“ iz Novog Sada, Trg Komenskog br. 2 – IN radio u RTI FM;
• Dato je pozitivno mišljenje na dostavljeni Predlog Pravilnika o prelasku sa analgnog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radodifuziji.

Back to top