Navigacija

220. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

 

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 220. vanrednoj sednici održanoj 30. januara 2014. godine doneo je sledeće odluke:
  • Oduzima se dozvola Regulatornog tela za elektronske medije za kablovsko IPTV emitovanje televizijskog programa br. K(I) 107/2 od 13. juna 2012. godine, pružaocu medijske usluge „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax Junior, pre isteka vremena na koje je izdata, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskih medija.
  • Oduzima se dozvola Regulatornog tela za elektronske medije za kablovsko IPTV emitovanje televizijskog programa br. K(I) 106/2 od 21.02.2012. godine, pružaocu medijske usluge „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax, pre isteka vremena na koje je izdata, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskih medija.
  • Oduzima se dozvola Regulatornog tela za elektronske medije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K 109/1 od 23.05.2012. godine, pružaocu medijske usluge SZR NIK Sistem telekomunikacije Nikola Latić preduzetnik Novi Sad, ul. Todora Toze Jovanovića 4, Novi Sad- NB INFO Kanal, pre isteka vremena na koje je izdata, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskih medija.
  • Daje se saglasnost pružaocu medijske usluge „Trident Media Group“ d.o.o iz Beograda, ul. Hadži Milentijeva br.78/1 – Radio Tri 95,8 za promenu vlasničke strukture prenosom osnivačkog udela, tako što će umesto dosadašnjih osnivača Igora Mihaića sa 10%, Milorada Ignjačevića sa 30%, Uroša Ignjačevića sa 25% i Travis Assets LTD sa 35% udela u kapitalu društva, osnivač Radija Tri 95,8 biti Italian International Radio and Media S.R.L. iz Milana, Italija sa 100% udela u kapitalu navedenog društva.
  • Utvrđuje se Nacrt Pravilnika o audio-vizuelnim komercijalnim  komunikacijama.

Back to top